PRVA PRIJAVA

Molimo vas da popunite sve obavezne podatke prije slanja prijave. Obavezni podaci označeni su zvjezdicom (*)

Prijava mora sadržavati ili OIB ili podatke o putnoj ispravi

Unosom ulice i broja Google će ponuditi postojeće adrese pa odaberite vašu

Umanjiti za 0.5°C ako je temperatura mjerena rektalno / u uhu

Ako je odgovor DA ispunite tabelu na kraju upitnika podacima o osobama s kojima ste bili u kontaktu dva dana prije pojave prvih simptoma do danas.

Upišite kontakte (kućne i poslovne) ako vam je već potvrđen koronavirus.

Kontakti su osobe s kojima ste proveli više od 15 minuta u zatvorenoj prostoriji.

U napomenu upišite podatke poput godine rođenja, adresu, ime tvrtke, vrstu zaposlenja i zadnji dan na poslu.

Ime Prezime Telefon/mobitel Napomena
  • Dodaj
  • Opišite gdje radite, kako se osjećate i sve drugo što mislite da je važno epidemiologu